Kdy použijete UV tiskárnu?

Posted in Služby

Hledáte vhodný způsob tisku, jak ozdobit reklamní předmět? Digitální UV tisk je technologie, se kterou můžete potisknout zapalovače, otvíráky, dveře, míče a další předměty. K této práci se používá UV tiskárna, která se zaručuje kvalitním tiskem. Můžete dosáhnout foto-kvality i při potisku linolea.

Financování oprav hřišť

Posted in Firmy

Jak opravit hřiště, aby to město nestálo ani korunu? Možností je založit nadační fond, do kterého by mohli přispívat podnikatelé a z něj by se poté mohly financovat potřebné opravy. Na těchto hřištích by pak byly umístěny cedule  nebo loga sponzorů. Jestli je ale realizace takového nápadu reálná zůstává otázkou. Opravy hřišť jsou v mnoha případech nutností. Po pár letech využívání ať už dětského nebo sportovního hřiště dochází ke změně povrchu nebo poškození zařízení. Pokud tyto opravy financuje město, je třeba je svěřit do rukou profesionální firmy.