Protipožární dveře: certifikace EI 30 DP 1

Posted in Firmy

Požární uzávěry, chcete-li požární dveře zabraňují šíření požáru v požárním úseku a také pomáhají vytvočit únikovou cestu po dobu evakuace. Tím zachraňují lidské životy i majetek. Dnes se budeme zabývat požární odolností ei 30 dp1 a tím, jak protipožární dveře bezpečně identifikovat.

ei 30 dp1

Požární uzávěry

Jak už jsem v úvodu naznačil, požární dveře jsou zákonem daným vybavením všech nových staveb. Uzávěry musejí být použity na základě požárně bezpečnostního řešení stavby. Například rodinný dům je rozdělen pouze jako jeden požární úsek, nic vám však nebrání v použití protipožárních dveří. Stejně jako pro obyvatelné budovy patří nutnost těchto uzávěrů i pro průmysl, kde se vyskytují v podobé vrat.

Požární odolnost, dělení a symbolika

Jedná se o parametr, který je uveden v minutách a informuje o tom, po jak dlouhou dobu dokáží dveře odolávat vysokému teplu a plamenům. Testování se provádí na základě normy ČSN 730852. Během certifikace jsou dveře podrobeny kromě zkoušek také:

 1. Výpočtům
 2. Extrapolaci

Výsledkem úspěšné certifikace je štítek, na kterém jsou uvedeny paramtry konrkténího modelu, ty v sobě skrývají tyto zkratky:

 • EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
 • EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Symbolika

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se můžete setkat s různými písmenky, které určují přesné specifikace. Nejčastěji:

 • R - únosnost a stabilita
 • E - celistvost
 • I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
 • S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
 • C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
 • M - mechanická odolnost

ei 30 dp1

Odolnost na základě materiálu

Ať už vybíráte protipožární vrata nebo dveře, můžete volit nejrůznější dekory a hlavně materiály. K jednodušší orientaci dpomohou následující kategorie:

 • DP1 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata)
 • DP2 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) jsou též v hliníkové úpravě
 • DP3 - jsou dřevěnédveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny, a repliky historických dveří kazetových a další...)

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit