Svařování a bezpečnost

Posted in Firmy

Typický odér, pot a silná záře - to vše doprovází činnost, při které dochází k pevnému spojování dvou a více kusů kovového materiálu. Svařování se stalo činností, kterou ovládají jak odborníci, tak i amatéři. Vždy je důležité ale při svařování dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Nošení helmy, chránícího štítu se začerněným sklem je naprostý základ. Mezi další patří ochranná obuv, dostatečné oblečení a rukavice. Podcenění těchto komponent může vést k celkem vážným onemocněním, proto je potřeba být na pozoru a práci neuspěchat.

Radary

Posted in Firmy

V dnešní době většina měst a obcí investuje do radarů, které slouží k měření rychlosti. Jedná se o informační panely pro řidiče, které mu sdělují jeho rychlost. Zároveň upozorňují na to, že se blíží začátek obce a že má řidič zpomalit, v tento okamžik řidič nemůže tušit, zda není měřen, a tak raději zpomalí. Efektivní je také použití makety kamery, čímž radar lépe plní svou funkci.

Vyzkoušeli jste digitální tisk?

Posted in Služby

Doslova na počkání lze realizovat digitální tisk, který umožňuje vytvořit tiskovinu přímo z počítače (bez dalšího mezikroku), a to už od jednoho kusu. Tiskárna OFSITO všem zájemcům nabízí expresní digitální tisk letáků, vizitek, brožur, samolepek a mnoha dalších materiálů.